Generic Propecia (Finasteride)
Propecia
Propecia se používá k léčbě vypadávání vlasů (u mužů). Také se používá k léčbě rakoviny prostaty a benigní hyperplazie prostaty.
Balík
Cena
Per Pilulek
úspory
Objednat
1 mg x 10 pilulek
$12.99
$1.30
$0.00
1 mg x 20 pilulek
$20.99
$1.05
$5.00
1 mg x 30 pilulek
$27.99
$0.93
$11.10
1 mg x 60 pilulek
$50.99
$0.85
$27.00
1 mg x 90 pilulek
$67.99
$0.76
$48.60
1 mg x 120 pilulek
$81.99
$0.68
$74.40
Balík
Cena
Per Pilulek
úspory
Objednat
5 mg x 30 pilulek
$45.99
$1.53
$0.00
5 mg x 60 pilulek
$73.99
$1.23
$18.00
5 mg x 90 pilulek
$99.99
$1.11
$37.80
5 mg x 120 pilulek
$119.99
$1.00
$63.60
Popis Produktu
Běžné použití
Finasterid se používá k léčbě vypadávání vlasů (u mužů). Používá se pouze u dospělých mužů. Finasterid může být také použit k léčbě rakoviny prostaty a benigní hyperplazie prostaty.
V klinických studiích bylo prokázáno, že Propecia funguje jak na temeni, tak na linii vlasů.

Dávkování a pokyny
Propecii užívejte orálně, zapijte sklenicí vody. Přípravek je možné užívat jak na lačno tak při jídle. Tento lék nekrájejte, nedrťte ani nežvýkejte.
Správné dávkování konzultujte se svým lékařem.

Upozornění
Před užíváním léku Propecia informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste alergičtí na Finasterid nebo Dutasterid či pokud trpíte jinými alergiemi.
Toto léčivo se může vstřebávat kůží. Ženy, které jsou těhotné nebo by mohly otěhotnět, by neměly s tímto léčivem vůbec manipulovat.

Kontraindikace
Propecii by neměly užívat ženy, děti či pacienti, u kterých se v minulosti projevila přecitlivělost či reakce na finasterid.

Možné vedlejší účinky
Nejběžnější vedlejší účinky zahrnují závratě, neobvyklá slabost, ospalost, poruchy spánku, rozmazané vidění, rýmu nebo problémy s ejakulací.
Přestaňte užívat Finasterid a okamžitě informujte svého lékaře, pokud se objeví některý z těchto závažných vedlejších účinků: bolestivá erekce nebo erekce trvající déle než 4 hodiny, závažné závratě či mdloby.
Výjimečně se může objevit závažná alergická reakce.
Pokud si všimnete vedlejších účinků, které zde nejsou uvedeny, spojte se svým lékařem či lékárníkem.

Interakce s jinými léky
Informujte svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte - ať už na předpis či volně prodejných, jakož i o bylinných produktech ještě před zahájením užívání tohoto léku.

Vynechání dávky

V případě vynechání dávky si dávku vezměte co nejdříve. To neplatí, pokud se blíží čas nové dávky. V takovém případě zapomenutou dávku vynechte a další užijte podle obvyklého rozpisu. Neužívejte dávku dvakrát.

Předávkování
Pokud si myslíte, že jste užili příliš mnoho tohoto léku, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Příznaky předávkování obvykle zahrnují bolest na hrudi, nevolnost, nepravidelný srdeční tep a pocit točení hlavy či na omdlení.

Skladování
Léky ukládejte při pokojové teplotě 20-25°C (68-77°F), na suchém a temném místě. Léky neskladujte v koupelně. Léky ukládejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zřeknutí se odpovědnosti
Poskytujeme pouze obecné informace o léčivech, tyto informace nejsou vyčerpávajícím výčtem všech pokynů, možných interakcí s jinými léky nebo bezpečnostních opatření. Informace ze stránky nelze využít pro samoléčbu ani pro stanovení vlastní diagnózy. Jakékoli konkrétní pokyny pro konkrétního pacienta by měly být dohodnuty s jeho lékárníkem či ošetřujícím lékařem. Zříkáme se odpovědnosti za tyto informace a za chyby, které mohou obsahovat. Nejsme zodpovědní za žádné přímé, nepřímé, zvláštní či jiné nepřímé škody, které vznikly v důsledku použití informací z této stránky nebo následkem samoléčby.